Родителям

План работы школы на 2015/2016 у.г.

Розділ
Зміст діяльності
Термін виконання
Відповідальні
Форма узагальнення
Відмітка про виконання
Серпень
 
 
І. Виконання законодавства
про освіту
Облік працевлаштування випускників 9-А, 11-А класів
ІV тиждень
Капустенко К.О.
Списки, звіт
 
Комплектування класів, зарахування 1,10-х класів
ІV тиждень
Горяєва О.В.
Списки, накази про 1 та 10 класи
 
Коригування списків класів з врахуванням літнього руху.
31.08.2015
Бездушна С.П.
Списки
 
Створення умов для функціонування початкових класів повного дня та ГПД
ІV тиждень
Горяєва О.В.
Наказ
 
Опублікування на сайті: структуру навчального року; розклади дзвінків, уроків, факультативів.
До 30.08.2015
Бездушна С.П.
Матеріали сайту
 
Перевірка готовності школи до нового навчального року
До 13.08.2015
Горяєва О.В.
Акт готовності
 
Редагування електронної бази ІСУО
До 31.08.2015
Бездушна С.П.
ПК, електронна база
 
Розробка заходів щодо покращення умов перебування першокласників, організації навчально-виховного процесу з шестирічками
До 31.08.2015
Горяєва О.В.  
Бітюкова Л.М.
Полях Ж.О.
План заходів
 
 
 
ІІ. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
Затвердження розкладів дзвінків, уроків, групових та індивідуальних занять
До 21.08.2015
 Єгорова О.А.
Розклади
 
Закріплення кабінетів за вчителями
До 25.08.2015
Горяєва О.В.
Наказ
 
Затвердження режиму роботи школи
До 21.08.2015
Горяєва О.В.
Режим роботи
 
Зустріч з учнями, вирішення організаційних моментів щодо початку навчального року
25.08-31.08.2015
Класні керівники
 
 
Забезпечення підручниками учнів школи
До 31.08.2015
Аверінв М.В.
Журнал видачі підручників
 
Забезпечення навчальними програмами, підручниками, посібниками вчителів школи
До 28.08.2015
Аверінв М.В.
Перелік програм, підручників, посібників
 
Забезпечення навчальних кабінетів наочністю
До 28.08.2015
Аверінв М.В.
Списки виданих наочностей
 
 
ІІІ. Розвиток виховної системи школи
 Оформлення виставки літератури  у бібліотеці «Україна – наш спільний дім»
До 26.08.2015
 Аверінв М.В.
Список літератури
 
Підготовка загальношкільного свята День Знань
16.08-31.08.2015
Капустенко К.О.
Сценарій
 
Підготовка Всеукраїнського Першого уроку  
25.08-31.08.2015
Капустенко К.О. класні керівники
Розробки уроків
 
 
 
 
ІV. Методична робота з кадрами
Складання переліку  підручників та навчальних посібників, за якими здійснюється навчання у 2015/2016 н.р.
ІV тиждень
Аверінв М.В.
Перелік
 
Оформлення  Стенду «Методична робота»
ІV тиждень
 Єгорова О.А.
Стенд
 
Тренінг для педагогічних працівників «Особиста місія»
17.08.2015
В’ялов О.О.
Матеріали
 
Тренінг для педагогічних працівників «Ефективний тайм-менеджмент»
18.08.2015
В’ялов О.О.
Матеріали
 
Семінар «Філософія школи. Інтеграція християнських цінностей у навчальні предмети»
19.08.2015
В’ялов О.О.
Матеріали
 
Семінар «Прийоми педагогічної техніки. Мотивація дітей та дорослих»
20.08.2015
В’ялов О.О.
Матеріали
 
Школа молодого вчителя
25.08.2015
Горяєва О.В.
Матеріали
 
Засідання ШМО класних керівників
1. Про аналіз діяльності МО у 2014/2015 н.р. та планування діяльності на 2015/2016 н.р.
2.Про проведення Всеукраїнського першого уроку.
26.08.2015
Капустенко К.О.
Протокол
 
Засідання МО
1. Про аналіз діяльності МО у 2014/2015 н.р.
2. Про планування діяльності на 2015/2016 н.р.
3. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо вивчення окремих предметів у 2015/2016 н.р.
3. Різне
26.08.2015
Керівники МО
Протоколи
 
Коригування плану курсової перепідготовки педагогічних кадрів
ІV тиждень
 Єгорова О.А.
Замовлення на курси
 
Визначення рівня педагогічної майстерності молодих, малодосвідчених та зновприбулих вчителів (тестування)
ІV тиждень
Горяєва О.В.
Аналіз результатів
 
Затвердження планів роботи ШМО, Школи молодого вчителя, Методичної ради
ІV тиждень
Єгорова О.А.
Плани роботи
 
Участь у серпневих методичних заходах району, міста, області.
Згідно з планом
Горяєва О.В.
Тижневий план
 
Участь педагогів школи у серпневих районних засіданнях МО
Згідно з планом 
Вчителі-предметники
--
 
Нарада при директорі
1. Про забезпечення організованого початку 2015/2016 н.р.
2. Про ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками
3. Про вимоги до календарного та поурочного планування
4. Про порядок ведення  класних журналів, календарно-тематичних та поурочних планів, особових справ учнів
5. Про рух учнів влітку та зміни в шкільній мережі
6. Про участь вчителів школи у серпневих заходах
7. Про аналіз виконавської дисципліни
25.08.2015
 
Горяєва О.В.
 
В’ялов О.О.
 
Єгорова О.А.
 
Горяєва О.В.
 
 
Бездушна С.В
 
Горяєва О.В.
 
Горяєва О.В.
Протокол
 
 
Засідання педагогічної ради
1. Про аналіз роботи школи за 2014/2015 н.р. та завдання на 2015/2016 н.р.
2. Про впровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти у 4-му та 7-му класах.
2.  Про підсумки проходження державної підсумкової атестації учнями 4,9,11-х класів у 2015 році
4. Про порядок вивчення фізичної культури у 2015/2016 н.р.
5. Про аналіз стану роботи з питань охорони праці працівників та безпеки життєдіяльності учнів
6. Про погодження плану роботи ХПЗОШ «Початок мудрості» на 2015/2016 н.р.
31.08.2015
 
 
Горяєва О.В.
 
Горяєва О.В.
 
 
Єгорова О.А.
 
 
Горяєва О.В.
 
Єгорова О.А.
Капустенко К.О.
 
В’ялов О.О.
Протокол
 
 
 
V. Організація роботи з ОП, попередження дитячого травматизму та соціального захисту учасників НВП
Організація роботи з охорони праці на 2015/2016 навчальний рік
ІV тиждень
Єгорова О.А.
Наказ
 
Організація роботи з безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу
ІV тиждень
Капустенко К.О.
Наказ
 
Проведення інструктажів працівників школи з охорони праці та пожежної безпеки
 
ІV тиждень
Горяєва О.В.
Журнали інструктажів
 
Підготовка навчальних приміщень і кабінетів до навчального року
До 11.08.2015
Вчителі
--
 
Затвердження актів-дозволів на спортивне обладнання у спортивній залі та на майданчику
До 25.08.2015
Горяєва О.А.
 
 
Огляд навчальних кабінетів щодо підготовки до навчального року
26.08.2015
Горяєва О.В.
Протоколи
 
Поновлення куточків безпеки у класних приміщеннях
До 01.09.2015
Класні керівники
--
 
Забезпечення проходження медичних оглядів працівниками школи
До 21.08.2015
Мірошниченко О.Ф.
Звіт про медогляди
 
Проведення медичних оглядів учнів перед початком навчального року
 
26.08.-31.08.2015
Мірошниченко О.Ф.
Звіт про медогляди
 
  Погодження планів роботи практичного психолога та соціального педагога
До 31.08.2015
Аверіна М.В.
Корольова К.К.
 
План
 
Затвердження двотижневого циклічного меню для харчування учнів
 
До 21.08.2015
Мірошниченко О.Ф.
Меню
 
 
VІ. Внутрішкільний контроль та керівництво
 Погодження календарно-тематичних планів, дотримання вимог нових Державних стандартів
 
ІV тиждень
Єгорова О.А.
 
Протокол перевірки
 
Експертиза ведення особових справ 1,10-х класів
ІV тиждень
Горяєва О.В.
Протокол перевірки, наказ
 
Перевірка підготовки їдальні до початку харчування учнів
 
ІV тиждень
Мірошниченко О.Ф.
Акт перевірки
 
Розподіл обов’язків між адміністрацією школи
ІІІ тиждень
Горяєва О.В.
Наказ
 
Перевірка ведення шкільної документації:
-          контрольно-візитаційної книги;
-          книги обліку руху учнів;
-          медичні картки учнів;
 
-          журнал реєстрації первинних інструктажів на робочому місці з охорони праці;
-          журналу вступного інструктажу з питань охорони праці;
 
ІІІ тиждень
ІІІ тиждень ІV тиждень
 
ІV тиждень
 
ІV тиждень
 
Горяєва О.В.
Єгорова О.А.
Мірошниченко О.Ф.
Горяєва О.А.
 
Горяєва О.В.
 
Висновки
Висновки
Висновки
 
Висновки
 
Висновки
 
 
VІІ. Співробітництво школи з родиною, позашкільними закладами і громадськими організаціями
 Батьківські збори у 1-х класах
26.08.2015
 
Горяєва О.В.
Бітюкова Л.М.
Полях Ж.О.
Протокол
 
 Загальношкільні збори
1. Звіт директора школи Горяєвої О.В. за 2014/2015 н.р.
2. Про особливості діяльності ХПЗОШ «Початок мудрості» у 2015/2016 н.р.
3. Організаційні моменти початку навчального року
27.08.2015
Горяєва О.В.
 
 
В’ялов О.О.
 
Капустенко К.О.
Протокол
 
 
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
Затвердження педагогічного навантаження на 2015/2016 н.р.
31.08.2015
Горяєва О.В.
Наказ
 
Затвердження тарифікації педагогічних працівників
31.08.2015
Горяєва О.В. Муратов В.Ю.
Наказ
 
Складання кошторису на 2015/2016 н.р.
До 21.08.2015
Муратов В.Ю.
Кошторис
 
Розділ
Зміст діяльності
Термін виконання
Відповідальні
Форма узагальнення
Відмітка про виконання
Вересень
 
 
І. Виконання законодавства
про освіту
Комплектування класів, закріплення класних керівників, комплектування ГПД
До 02.09.2015
 Єгорова О.А. Капустенко К.О.
Накази
 
Ознайомлення з новими нормативними документами про освіту
ІІ тиждень
Горяєва О.В.
Інформація
 
Аналіз працевлаштування випускників 9,11-х класів
До 16.09.2015
Капустенко К.О.
Звіт, списки, довідки
 
Підготовка статистичних звітів ЗНЗ, РВК в мережі ІСУО
 Згідно з графіком
 Єгорова О.А.
 
Звіт
 
Затвердження шкільної мережі
05.09.2015
Горяєва О.В.
Наказ
 
Створення системи контролю за відвідуваннями учнями школи
01.09.2015
Мірошниченко О.Ф.
Наказ
 
Розробка індивідуальних навчальних планів для учнів з особливими потребами
ІІ тиждень
Аверіна М.В.
Плани
 
Організація гарячого харчування учнів 1-11-х класів
І тиждень
Горяєва О.В.
Наказ
 
 
 
ІІ. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
Складання та затвердження розкладу роботи позакласних та спортивних гуртків, клубів, секцій
До 05.09.2015
Капустенко К.О.
Розклади
 
Постановка учнівських цілей навчання та саморозвитку
До 10.09.2015
В’ялов О.О.
Щоденники
 
Ознайомлення з учнівськими цілями в розрізі навчальних предметів
До 17.09.2015
Вчителі-предметники
Списки
 
Формування учнівської групи шкільної МАН, прикріплення учнів до кураторів
ІV тиждень
В’ялов О.О.
Наказ
 
Аналіз забезпечення учнів підручниками
І тиждень
Аверіна М.В.
Аналіз
 
Психолого-педагогічне діагностування з метою визначення можливостей творчо обдарованих дітей
І тиждень
Аверіна М.В.
Аналіз результатів тестування
 
Проведення бібліотечних уроків у 1-4-х класах
ІV тиждень
Аверіна М.В.
Фотозвіт
 
Проведення установчої конференції МАН (шкільний та районний рівень)
ІV тиждень
В’ялов О.О.
План
 
Складання індивідуальних навчальних програм та програм розвитку для учнів з особливими потребами
ІІ тиждень
Аверіна М.В.
Наказ
 
ІІІ. Розвиток виховної системи школи
 
Виховний період за темою:
«Уроки віри»
Проведення індивідуальних консультацій батьків учнів, які потребують допомоги у навчанні
Протягом місяця
В’ялов О.О.
--
 
Благодійний концерт до Міжнародного дня людей з особливими потребами
І тиждень
Капустенко К.О.
Фотозвіт
 
Виховна тематика тижнів:
1) Про Бога
2) Про людину
3) Про Святе Письмо
4) Про диявола
 
02.11-06.11
09.11-13.11
16.11-20.11
23.11-27.11
В’ялов О.О.
--
 
Оформлення стенду «Я так думаю» за темою:
«Хто для мене є прикладом у житті»
ІІІ тиждень
Капустенко К.О.
Рада учнів
Стенд
 
Засідання Ради учнів щодо планування підготовки до святкування Різдва.
ІІ тиждень
Капустенко К.О.
План, сценарій
 
 
ІV. Методична робота з кадрами
Організація ефективного педагогічного спілкування. Відвідування уроків наставників.
Протягом місяця
Єгорова О.А.
Графік, аналіз уроків
 
 Заняття ШМВ
1. Здійснення диференціації та індивідуалізації під час навчально-виховного процесу.
2. Методика проведення контрольних та перевірочних робіт.
ІV тиждень
Горяєва О.В.
 
 
Єгорова О.А.
Матеріали заняття
 
Психолого-педагогічний консиліум щодо адаптації учнів 1-х класів
ІІІ тиждень
Аверіна М.В.
Матеріали
 
Індивідуальні консультації з вчителями, які працюють з учнями з особливими потребами
 
Протягом місяця
Горяєва О.В. Аверіна М.В.
--
 
V. Організація роботи з ОП, попередження дитячого травматизму та соціального захисту учасників НВП
Проведення профілактичних медичних оглядів учнів після осінніх канікул
І тиждень
Мирошниченко О.Ф.
Звіт
 
Виставка малюнків за темою: «Життя – цінний дар, бережи його!»
ІV тиждень
Соловей М.М.
Фотозвіт
 
Навчання працівників з питань ОП
 
І тиждень
Єгорова О.А.
Журнал
 
Розробка заходів щодо профілактики ГРВІ та грипу
ІІ тиждень
Мірошниченко О.Ф.
План заходів
 
Аналіз виконання норм харчування учнів
 
ІV тиждень
Горяєва О.В.
Акт перевірки
 
Відвідування вдома сімей учнів з особливими потребами
 
Протягом місяця
Горяєва О.В.
Акти обстеження
 
 
VІ. Внутрішкільний контроль та керівництво
Затвердження графіку відвідування уроків та виховних заходів у ІІ чверті
І тиждень
Горяєва О.В.
Графік
 
Перевірка ведення шкільної документації:
- протоколи засідань атестаційної комісії:
- атестаційні документи;
- акти обстеження побутових умов учнів;
- журнали 1-11 класів (виконання зауважень)
 
І тиждень
І тиждень
ІІ тиждень
ІІ тиждень
 
Горяєва О.В.
Горяєва О.В.
Капустенко К.О.
адміністрація
 
Протокол
Протокол
Протокол
протокол
 
Вивчення рівня організації навчально-виховного процесу у 5-А класі
Протягом місяця
Єгорова О.А.
Наказ
 
Стан дисципліни та безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури
Протягом місяця
Капустенко К.О.
Наказ
 
Перевірка якості проведення виховних годин
Протягом місяця
Капустенко К.О.
Довідка
 
 Вивчення стану викладання інформатики
Протягом місяця
Горяєва О.В.
 
Наказ
 
Перевірка роботи вчителів із  робочими зошитами учнів    1-11 класів з української мови
ІІІ тиждень
Горяєва О.В.  
Аверіна М.В.
 Довідка
 
Аналіз якості перевірочних та контрольних робіт у 3-11 класах
ІІІ-ІV тиждень
Горяєва О.В. Єгорова О.А.
Довідка
 
Стан збереження підручників
І тиждень
Аверіна М.В.
Акт перевірки
 
Перевірка якості поурочного планування вчителями-предметниками
Протягом місяця
Адміністрація
протокол
 
VІІ. Співробітництво школи з родиною, позашкільними закладами і громадськими організаціями
Засідання батьківського активу
1. Про готовність школи до зимового сезону 2015/2016 н.р.
2. Про розгляд тематичних програм розвитку школи.
ІІІ тиждень
 
Горяєва О.В.
 
В’ялов О.О.
 
Протокол
 
Батьківські збори
«Як навчити вчитися?»
09.11.2015
В’ялов О.О.
Протокол
 
Анкетування батьків з питань якості навчально-виховного процесу
ІІ тиждень
Горяєва О.В. Класні керівники
Аналіз анкет
 
Підтримання зв’язків із МАХШ
Протягом місяця
В’ялов О.О.
Горяєва О.В.
Листування
 
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
 
1. Організація архівування фінансових документів.
ІІІ тиждень
Куванова А.О.
-
 
2. Подання заявки до Фонду соціального страхування на санаторно-курортне лікування
 
І тиждень
Куванова А.О.
Заявка
 
Розділ
Зміст діяльності
Термін виконання
Відповідальні
Форма узагальнення
Відмітка про виконання
Грудень
 
І. Виконання законодавства
про освіту
Аналіз читацьких інтересів учнів
ІІІ тиждень
Аверіна М.В.
Довідка
 
День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників
І тиждень
Горяєва О.В.
План
 
Організація консультацій для майбутніх першокласників
Щотижня
 Тимофєєва О.М.
 
План проведення консультацій
 
Вивчення попереднього працевлаштування учнів 9,11-х класів
І тиждень
Капустенко К.О.
Списки
 
Організація допомоги та консультацій щодо реєстрації випускників 11-А класі для участі у ЗНО
Постійно
Єгорова О.А.
 
--
 
 
ІІ. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
 Проведення консультацій щодо захисту учнівських наукових робіт МАН
ІІІ тиждень
В’ялов О.О.
 
--
 
Підведення підсумків навчання за І семестр
ІV тиждень
Кл.керівники
Таблиці рейтингу, табеля
 
Конкурс «Кращий читець» (1-4 класи)
ІІІ тиждень
Аверіна М.В.
Фотозвіт
 
Створення апеляційної комісії (при потребі)
ІV тиждень
Горяєва О.В.
Наказ
 
День «Захисту Вітчизни»
ІІ тиждень
 Єгорова О.А.
План, матеріали, фотозвіт
 
 
 
ІІІ. Розвиток виховної системи школи
Виховний період за темою:
«Уроки віри»
Проведення акції «Подаруй радість ближньому!»
(Збір подарунків для дітей у зону АТО)
Протягом місяця
Капустенко К.О.
Рада учнів
Фотозвіт
 
До Дня захисника Вітчизни. Благодійний концерт для воїнів
І тиждень
Капустенко К.О.
Фотозвіт
 
Акція «Різдвяна ялинка»: збір подарунків дітям-інвалідам
ІІІ-ІV тиждень
Капустенко К.О
Фотозвіт
 
Виховна тематика тижнів:
1)      Про гріх. Про спасіння
2)      Про церкву
3)      Про майбутнє
4)      Про молитву
Уроки духовності від учнів (2, 3, 4, 5 класи)
 
30.12-04.12
07.12-11.12
14.12-18.12
21.12-25.12
 
В’ялов О.О.
 
--
 
Свято Різдва Христового
ІV тиждень
Капустенко К.О.
Сценарій
 
Підготовка та затвердження плану зимових канікул
ІІ тиждень
Капустенко К.О.
Наказ
 
Благодійні концерти для інвалідів, вихованців інтернатів
ІV тиждень
Капустенко К.О.
Рада учнів
Фотозвіт
 
Виставка поробок «Зимова казка»
ІІІ тиждень
Соловей М.М.
--
 
Оформлення стенду «Я так думаю» за темою: «Різдвяні молитви»
ІІ тиждень
Капустенко К.О.
Рада учнів
Стенд
 
 
ІV. Методична робота з кадрами
Методичний семінар
Прийоми педагогічної техніки
28.12.2015
Горяєва О.В.
Протокол
 
Нарада при директорі
1. Аналіз підсумків навчання у І семестрі та результатів контрольних робіт за текстами адміністрації.
2. Про підсумки перевірка якості поурочного планування вчителями-предметниками
3. Про підсумки перевірки стану викладання інформатики
4. Про забезпечення санітарно-гігієнічних вимог під час НВП
5. Про аналіз якості проведення контрольних та перевірочних робіт.
6. Про виконання правил безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури
29.12.2015
 
Єгорова О.А.
 
 
Єгорова О.А.
 
Горяєва О.В.
 
Мірошниченко О.Ф.
Горяєва О.В.
 
Капустенко К.О.
Книга обліку нарад
 
 
 
 
 
Психолого-педагогічний семінар
«Особливості роботи в класах інклюзивної освіти»
05.01.2016
Горяєва О.В.
Аверіна М.В.
Папка з матеріалами
 
 
V. Організація роботи з ОП, попередження дитячого травматизму та соціального захисту учасників НВП
 Бесіди з учнями перед уходом на канікули щодо попередження усіх видів травматизму
До 25.12.2015
Класні керівники
Класні журнали
 
Оформлення куточку здоровя за темою: «Будь обережним на канікулах!» (9-А клас)
ІІ тиждень
Мирошниченко О.Ф.
Соловей М.М.
Стенд
 
Написання пам’яток перед уходом на канікули
До 25.12.2015
Класні керівники
Щоденники
 
Оформлення в класних куточках пам’яток «Обережно, крихка крига!»
І тиждень
Класні керівники
Класні куточки
 
Підведення підсумків роботи щодо ЦЗ та планування роботи на 2015 рік
До 19.12.2015
Єгорова О.А.
Наказ, план
 
Підведення підсумків роботи щодо попередження дитячого травматизму у І півріччі
ІV тиждень
Капустенко К.О.
Наказ
 
 
 
 
VІ. Внутрішкільний контроль та керівництво
Перевірка ведення шкільної документації:
 - класних журналів, журналів ГПД та факультативів
- особових справ працівників школи та трудових книжок
- виконання робочого навчального плану, навчальних програм та календарних планів
- ведення зошитів для лабораторних та практичних робіт
 
ІІІ тиждень
 
І тиждень
 
ІV тиждень
 
ІІ тиждень
 
 
Адміністрація
 
Горяєва О.В.
 
Єгорова О.А.
 
Єгорова О.А.
 
Наказ
 
Довідка
 
Наказ
 
Довідка
 
Аналіз стану виховної роботи
ІІІ тиждень
Горяєва О.В.
Наказ
 
Перевірка стану харчування учнів
ІІ тиждлень
Горяєва О.В.
Наказ
 
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час НВП
Протягом місяця
Мірошниченко О.Ф.
Наказ
 
Рівень виконання лабораторних і практичних робіт учнями
Протягом місяця
Єгорова О.А.
 Довідка
 
Вивчення системи роботи та рівня професійної майстерності вчителів, що атестуються
Протягом місяця
Адміністрація
Протоколи уроків
 
Аналіз відвідування учнями школи у І семестрі 2015/2016 н.р.
ІV тиждень
Мірошниченко О.Ф.
 Наказ
 
Проведення контрольних робіт за текстами адміністрації:
- у 4-А класі (з української мови, читання, математики);
- у 9-А класі (з української мови, математики, біології, іноземної мови, географії);
- у 11-А класі (з української мови, англійської мови, математики, історії України).
Згідно з графіком
Адміністрація
Довідка
 
Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів та якості знань
ІІІ тиждень
Єгорова О.А.
Наказ
 
Перевірка стану організації чергування по школі
ІІІ тиждень
Капустенко К.О.
Довідка
 
Стан організації роботи ГПД
Протягом місяця
Капустенко К.О.
Довідка
 
Перевірка рівня навичок читання у початковій школі
ІІІ тиждень
Полях Ж.О. Єгорова О.А.
Протоколи
 
VІІ. Співробітництво школи з родиною, позашкільними закладами і громадськими організаціями
Засідання Ради школи
 
ІІІ тиждень
В’ялов О.О.
Горяєва О.В.
 Протокол
 
Спільне свято Різдва у Центрі раннього розвитку (для дітей з особливими потребами)
ІV тиждень
Капустенко К.О.
Фотозвіт
 
Батьківські збори 4-А, 9-А, 11-А класів
1. Про попередні результати навчально-виховного процесу у І семестрі
2. Про порядок проведення ДПА
07.12.2015
 Горяєва О.В.
Тимофєєва О.М.
Соловей М.М..
Капустенко К.О.
Протоколи
 
Батьківські збори по класах
 
07.12.2015
Класні керівники
Протоколи
 
 Консультації батьків 11-А класу щодо організації реєстрації випускників для участі у ЗНО
І тиждень
Горяєва О.В.
Матеріали
 
 
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
Складання фінансових річних звітів у фонди та податкову інспекцію
ІV тиждень
Муратов В.Ю.
Звіт
 
Аналіз виконання бюджету у І півріччі
2014/2015 н.р.
ІІІ тиждень
Муратов В.Ю.
Довідка
 
Розробка плану заходів щодо економії витрат на комунальні послуги та утримання приміщень школи
ІІІ тиждень
Горяєва О.В.
План заходів
 
Розділ
Зміст діяльності
Термін виконання
Відповідальні
Форма узагальнення
Відмітка про виконання
Січень
 
І. Виконання законодавства
про освіту
Оголошення набору до 1-го класу на 2016/2017 навчальний рік. Формування списків майбутніх першокласників
ІІІ тиждень
Горяєва О.В.
Списки
 
Організація консультаційного пункту для батьків майбутніх першокласників
Щотижня
Тимофєєва О.М. 
Графік
 
 Аналіз виконання мовного законодавства у І півріччі 2015/2016 н.р.
І тиждень
Горяєва О.В.
Наказ
 
 
ІІ. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
Корекція розкладу уроків, факультативів, гуртків на ІІ півріччя
До 09.01.2016
 Єгорова О.А.
Наказ, розклад
 
Тиждень психології
ІІІ тиждень
Аверіна М.В.
Матеріали Дня психології
 
Організація відвідування уроків у 4-А класі вчителями-предметниками
З 12.01.2016
Єгорова О.А.
Графік
 
Оформлення сторінок учнівських щоденників
До 15.01.2016
Класні керівники
Щоденники
 
Проведення консультації щодо оформлення наукових робіт МАН
ІІ тиждень
В’ялов О.О.
 
Рекомендації
 
Попередній захист наукових робіт МАН
ІІІ тиждень
В’ялов О.О.
 
Рекомендації
 
Аналіз виконання навчальних цілей за результатами семестрового оцінювання
ІІ тиждень
Класні керівники
Інформація
 
Організація участі учнів школи у творчих конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Кришталева сова», «Соняшник»
ІІ тиждень
Єгорова О.А.
Заявки
 
 
 
ІІІ. Розвиток виховної системи школи
Виховний період за темою:
«»
 
Анкетування батьків та учнів: «Вплив життєвих прикладів на виховання дітей »
І тиждень
Аверіна М.В.
Аналіз анкет
 
Оформлення стенду «Я так думаю» за темою:
«Молитва за сімю»
ІV тиждень
Рада учнів
Стенд
 
Виховна тематика тижнів:
1) Про терпіння
2) Про лагідність
3) Про батьків
4) Про вірність
 
01.02-05.02
08.02-12.02
15.02-19.02
22.02-26.02
В’ялов О.О.
--
 
Засідання Ради учнів
1. Проектування Свята Сім’ї
2. Мозковий штурм «Ідеї для подарунків родині»
І тиждень
Горяєва О.В.
План
 
Підготовка Свята Сім’ї
Протягом місяця
Капустенко К.О.
Сценарій
 
 
ІV. Методична робота з кадрами
Виставка методичних папок вчителів, які атестуються
ІІІ тиждень
Єгорова О.А.
Папки
 
Експертиза діяльності вчителів, що атестуються за кваліметричною моделлю
І тиждень
 
 
 
Проведення анкетування вчителів «Питання планування методичної роботи»
ІV тиждень
Єгорова О.А.
Аналіз анкет
 
 Розробка проектів характеристик на педагогів, які атесутються
ІV тиждень
Горяєва О.В.
Характеристи-ки
 
 Відкриті уроків вчителів, які атестуються
Протягом місяця
Єгорова О.А.
вчителі
 Папки з матеріалами
 
V. Організація роботи з ОП, попередження дитячого травматизму та соціального захисту учасників НВП
Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних умов організації НВП
Протягом місяця
Мирошніченко О.Ф.
Протокол перевірки
 
Оформлення куточку здоров’я за темою: «Формування здорової постави» (8А клас)
ІІ тиждень
Мирошниченко О.Ф.
Середня Д.В.
Стенд
 
Організація навчання на курсах з питань ЦЗ 
- начальника штабу
- начальника санітарного посту
До 28.02.2016
Горяєва О.В.
Угода
 
Відвідування на дому учнів пільгового контингенту
Протягом місяця
Кл.керівники
Акти відвідування
 
 
VІ. Внутрішкільний контроль та керівництво
Перевірка дотримання орфографічного режиму у 5-11 класах
І тиждень
Горяєва О.В.
Протокол
 
Перевірка ведення шкільної документації:
- книги наслідків внутрішкільного контролю;
- поурочні плани вчителів;
 
- журнали факультативів, індивідуальних та групових занять;
- зошити з друкованою основою;
- контурні карти з географії, історії;
- протоколи засідань методичної ради
- акти обстеження побутових умов учнів пільгового контингенту
 
І тиждень
Протягом місяця
І тиждень
 
ІІ тиждень
ІІІ тиждень
І тиждень
І тиждень
 
 
 
Горяєва О.В.
Адміністрація
 
Єгорова О.А.
 
Єгорова О.А.
Єгорова О.А.
Горяєва О.В.
Капустенко К.О.
Матеріали перевірок
 
Перевірка організації та якості замін уроків
ІІ тиждень
Горяєва О.В.
Довідка
 
 Використання наочності та ТЗН під час НВП
Протягом місяця
Горяєва О.В.
Довідка
 
Стан роботи щодо підготовки випускників до ЗНО
Протягом місяця
 Горяєва О.В.
Наказ
 
Перевірка якості поурочного планування вчителями-предметниками
Протягом місяця
Адміністрація
Довідка
 
 Вивчення рівня організації індивідуального підходу до дітей з особливими потребами
Протягом місяця
Єгорова О.А.
Аверіна М.В.
Довідка
 
Вивчення стану організації підготовки до ДПА у 4 класі
Протягом місяця
Горяєва О.В.
Довідка
 
Перевірка стану викладання «Захисту Вітчизни»
Протягом місяця
Горяєва О.В.
Наказ
 
Вивчення рівня сформованості загальнонавчальних ЗУН учнів  1-х класів
Протягом місяця
Єгорова О.А.
Полях Ж.О.
Бітюкова Л.М.
Довідка
 
VІІ. Співробітництво школи з родиною, позашкільними закладами і громадськими організаціями
Індивідуальні консультації для батьків майбутніх першокласників
 
 
Щотижня
Горяєва О.В.
Журнал особистого прийому
 
Батьківські збори
1. Як мудро розмовляти з дітьми та педагогами?
2. Про актуальні питання навчально-виховного процесу:
- Про стан медичного обслуговування учнів
- Про стан харчування учнів
- Про рівень виконання договорів про умови навчання учнів
 ІІ тиждень
 
В’ялов О.О.
 
 
Мірошніченко О.Ф.
Горяєва О.В.
Протокол
 
Участь у роботі МАХШ
Згідно з планом МАХШ
Горяєва О.В.
В’ялов О.О.
 
--
 
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
Складання замовлення на виготовлення документів про освіту
І тиждень
Бездушна С.П.
Замовлення
 
Моніторинг витрат на комунальні послуги
ІV тиждень
Куванова Г.О.
Інформація
 
                         
 
Розділ
Зміст діяльності
Термін виконання
Відповідальні
Форма узагальнення
Відмітка про виконання
Березень
 
І. Виконання законодавства
про освіту
Організація вивчення рівня підготовки до школи майбутніх першокласників
Згідно з графіком
Аверіна М.В.
Полях Ж.О.
Протокол
 
Організація закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації
До 30.03.2016
Горяєва О.В. Єгорова О.А.
Наказ, план
 
Консультування батьків випускників щодо державної підсумкової атестації та ЗНО
Постійно
Горяєва О.В. Єгорова О.А.
 
--
 
ІІ. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
Тиждень української  мови та літератури
ІІІ тиждень
Горяєва О.В.
Постольник О.Л.
Єрьоменко К.О.
класоводи
Папка з матеріалами
 
Фотовиставка «З книгою по життю»
ІV тиждень
Аверіна М.В.
Фото звіт
 
Затвердження графіку директорських контрольних робіт у 4,9,11-х класах з предметів, обраних для ДПА
ІV тиждень
Єгорова О.А.
Наказ
 
Нагородження переможців конкурсу-захисту наукових робіт МАН
25.03.2016
Горяєва О.В.
В’ялов О.О.
Наказ
 
 
ІІІ. Розвиток виховної системи школи
Виховний період за темою:
«Уроки мудрості від Ісуса Христа»
Організація та проведення екологічного місячника
Протягом місяця
Капустенко К.О.
Соловей М.М.
Наказ
 
Виховна тематика тижнів:
2)  Притча про милосердого самарянина
Педагогічний відеоклуб: спільний перегляд та обговорення корисних фільмів для дітей
 
І тиждень
В’ялов О.О.
 
Матеріали
 
Підсумкові засідання ШМО
І тиждень
Керівники ШМО
Протоколи
 
 Оформлення матеріалів методичної роботи за 2015/2016 н.р.:
- методичні папки вчителів-предметників;
- папки з матеріалами ШМО;
До 11.06.2016
Вчителі-предметники, керівники ШМО
Папки з матеріалами
 
V. Організація роботи з ОП, попередження дитячого травматизму та соціального захисту учасників НВП
Проведення ремонтних робіт в приміщеннях школи
Згідно з планом
Горяєва О.В.
Звіт
 
Забезпечення проходження обов’язкового медичного огляду працівників школи
Згідно з графіком
Мірошниченко О.Ф.
Звіт
 
Підсумки роботи щодо попередження дитячого травматизму
І тиждень
Капустенко К.О.
Наказ
 
Створення необхідних санітарно-гігієнічних умов діяльності школи
Згідно з планом
Горяєва О.В.
Акт
 
 
 
VІ. Внутрішкільний контроль та керівництво
Перевірка ведення класних журналів класними керівниками та вчителями-предметниками
ІІ тиждень
Адміністрація
Наказ
 
Перевірка заповнення особових справ учнів за 2015/2016 н.р.
ІІ тиждень
Горяєва О.В.
Довідка
 
Аналіз виконання плану курсової перепідготовки
І тиждень
Єгорова О.А.
Наказ
 
Експертиза виконання плану роботи школи на 2015/2016 н.р.
ІІ тиждень
Адміністрація
Протокол
 
Експертиза організованого закінчення навчального року
ІІІ тиждень
Адміністрація
Протокол
 
VІІ. Співробітництво школи з родиною, позашкільними закладами і громадськими організаціями
Організація скоординованої роботи щодо підготовки школи до нового навчального року.
Протягом місяця
Горяєва О.В.
Звіт керівника
 
Індивідуальні співбесіди щодо подальшого навчання учнів у ХПЗОШ «Початок мудрості»
Протягом місяця
Горяєва О.В.
--
 
VІІІ. Фінансово-господарська діяльність
Забезпечення оплати щорічних основних відпусток вчителям школи
Згідно з графіком
Куванова Г.О.
Відомість
 
Складання звіту про виконання кошторису у 2015/2016 н.р
До 01.07.2016
Куванова Г.О.
Звіт
 
01.09.2015