Ученикам

Домашние задания на период приостановки занятий

 
Завдання за 27-29 січня 2016 року
 
 
2-А клас
 
                                                         Середа     27.01
Тема
Завдання для виконання
Літ.чититання: Вірші-загадки. «Котилася тарілочка» Л.Глібов
с. 103-104 прочитати
Математика: Повторення таблиць множення чисел 2 і 3.
№593-600 опрацювати усно та письмово (згідно із умовами завдань)
Російська мова: Буква ё. Сопоставление произношения и написания русских и украинских слов.
с. 80-81, р.т.с.35 проработать устно и письменно (согласно условий заданий)
                                                             Четвер 28.01
Літ.чититання: Узагальнення знань за темою. Чи уважно ти читав?
с.104 опрацювати
Російська мова: Буква ъ. Чтение и запись слов с ъ. Обозначение звуков [й’э], [й’о], [й’у], [й’а] после твёрдого знака.
с.82-83, проработать устно и письменно(с помощью справочника)
Природознавство: Тварини навесні. Комахи.
с.97-99 прочитати, усно дати відповіді на питання
                                                         П'ятниця 29.01
Укр.мова:Розпізнання іменників за питаннями Хто? Що? Складання речень.
Вправи 283-287 опрацювати усно та письмово (згідно із умовами завдань), вивчити правило.
Літ.чититання: Літературні казки про тварин. Вступ до теми «Казковий дивосвіт», «Лисичка і журавель» І.Франко
с.105-107 прочитати, усно відповісти на питання
Математика: Складання таблиці множення числа 4.
№ 601-609 опрацювати усно та письмово (згідно із умовами завдань), вивчити таблицю множення числа 4.
 
3-А клас
Тема уроку
Завдання для виконання
Математика:
 
«Письмове додавання трицифрових чисел. Складання та розв’язування рівнянь»
 
«Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач, що містять подвійне збільшення (зменшення) на кілька одиниць»
 
«Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці, що містить буквені дані»
 
 
№ 606 – 612 (д/з № 613, 614) виконати
 
 
№ 615 – 621 (д/з № 622 - 623) виконати
 
 
 
№ 624 – 629 (д/з № 630 - 631) виконати
Українська мова:
 
«Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають істот та неістот»
 
«Іменники, що означають істот та неістот. Зв'язок іменників з іншими словами у реченні»
 
 
Впр. 276 – 278 (д/з впр. 279) виконати
 
 
Впр. 280 – 281 (д/з впр. 282, 283 – усно ) виконати
Літературне читання:
 
Леонід Глібов «Коник-стрибунець», «Чиж та голуб»
 
Вступ до розділу «Світ дитинства у поезії і прозі». Леся Українка «Як дитиною, бувало…»
 
Леся Українка «Мамо, іде вже зима»
 
 
Д/з с. 95 – 97 (чит. виразно)
 
 
Д/з с. 99 – 100 (чит. виразно)
 
 
 
Д/з с. 101 (чит. виразно)
Природознавство:
 
«Різноманітність культурних рослин»
 
«Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи»
 
 
Д/з с. 94 – 97  прочитати
 
Д/з с. 97 – 99 прочитати
 
4 клас
 
Укр.мова
 
27.01
Спостереження за вживанням особових займенникiв у текстах
Впр.240-243 виконати
28.01
Вiдмiнювання особових займенникiв
Впр.244-250 виконати
 
Лiт.чит
 
28.01
Роман Завадович. Поет-Каменяр
С.88-89 читати, вiдповiдати на пит.
29.01
Iван Франко. «Дивувалась зима»
С.91 дати вiдповiдi на пит.
 
Англ.мова
 
27.01
Пори року
С. 69-70 читати, знати новi слова, Ех.5,р.71 письмово
29.01
Пiдсумковий урок
Повторити всi слова по темi
 
Математика
 
27.01
Дiя дiлення. Властивостi частки. Задачi на рух i на обчислення площi
№634-644 – обчислити письмово
28.01
Дiлення багатоцифрових часел на одноцифровi (загальний випадок)
№645-662 –обчислити письмово
 
Природознавство
 
27.01
Доповiдь:Материк, на який я хочу потрапити
 
28.01
Україна на картicвiту. Карта України.
С.101-103 – читати, дати вiдповiдi на пит.
 
Рос.мова
 
29.01
Учимся обозначать безударные гласные в корне слова с помощью проверки по сильной позиции. Составляем высказывание по загадке.
Прочитать текст на выбор, найти в нем безуд.гласные в корне слова.
Англійська мова
2 клас
Тема: Погода. Літо.
Стор. 74-75, виконати: вправа 1,2,3,4-підручник;
Стор.50, виконати: вправа 1-2-робочий зошит;
Стор.48-49-робочий зошит (Зробити всі вправи).
3 клас
Тема: Подарунки до дня народження. Зимові свята.
Стор.57-58, виконати: вправи 1-3-робочий зошит;
Стор.76-77, підручник(прочитати, виконати вправи);
Стор.59, виконати: вправи 1-2-робочий зошит;
Стор. 78-79, виконати  вправи 1-5-підручник.
5 клас
Тема: Страви з різних країн. Злічувані та незлічувані іменники
Стор. 106-115-виконати вправи (письмово);
Стор. 107- (прослухати текст на диску і виконати вправу 2b, вправа 3-відповісти на запитання (письмово));
Стор. 111-вправа 2 (прослухати діалог і виконати завдання вправи), вправа 5-письмово;
Стор. 115-вправа № 2-(прослухати текст і виконати завдання вправи 2).
(ДИСК ДЛЯ ПРОСЛУХОВУВАННЯ-В КІНЦІ КНИЖКИ!)
Стор. 108-109-вивчити правила.
 
Біологія
Тема
Завдання до виконання
7 кл. Особливості обміну гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем.
1.Повторити процес травлення у гідри(усно по конспекту) прочитати
2.Виписати такі поняття у зошит : живлення , травлення - виконати
3.Описати процес травлення у домашньої рогатої худоби (усно)
8 кл. Значення риб у природі. Рибне господарство. Охорона риб
1.      п. 39 – прочитати
2.      п.40, пит. 5 – письм.
9. кл Будова статевих органів та статевих клітин
 
 
 
 
 
         Постембріональний розвиток людини
1.Повторити ендокринну систему(по таблиці, що у зошиті)
2. п.53,54    – по параграфу зробити таблиці
Орган    /    Функція, яку виконує орган.
Складова клітини   /    Функція, яку виконує
3.п. 58 – скласти конспект
 
7 кл. Основи здоровя.
Дивовижний мозок
1.      Виписати у зошит частини головного мозку людини - виконати
 
Географія
6 клас
Тема: Атмосфера
Читати параграфи 35-37; усно відповіді на питання в кінці кожного параграфа
7 клас
Тема: Антарктида
Читати параграфи 32-33; усно відповіді на питання в кінці кожного параграфа
8 клас
Тема: Поверхневі води. Ґрунти
Повторити параграфи 21-22; Конспект –параграф 23
9 клас
Тема: Легка промисловість. Харчова промисловість
Прочитати параграфи 25-26; Підготуватись до самостійної : параграфи 22-26-повторити
10 клас
Тема: Італія
Прочитати параграф 24;
Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором)
Написати на окремому аркуші!
11 клас
Читати конспект в зошиті.
 
Історія   
Клас. Предмет
Тема
Завдання
6 клас – історія
Об’єднання Аттики. Завершення формування Афінського полісу. Спарта
Читати параграфи 29 – 32. Додивитися самостійно відео (буде прикріплено нижче в окремому документі) і дописати по ньому конспект. Конспект вивчити!!! Перевірю!! Контурні карти: Греція і Велика грецька колонізація.
 
 
Греко-перські війни
8 клас – історія України
 
Готуємось до контрольної роботи.
8 клас – історія Всесвітня
Річ Посполита
Надішліть мені ваші групові презентації (виступи переносимо на наступний раз). Читати параграфи 16 – 17. Зробити конспект.
 
Московська держава у 17 ст.
10 клас – історія України
Відновлення більшовицького режиму у 1920 р.
Читати параграфи за темою  23 - 24. Переглянути презентацію (буде прикріплено нижче в окремому документі) та зробити конспект основних моментів. Опрацювати конспекти.  Підготуватись до узагальнення по темі «Українська державність в 1917 – 1921 рр.» (вивчити конспект, починаючи з третього Універсалу ЦР).
 
Радянсько-польська війна і Україна.
10 клас – історія Всесвітня
СРСР у 20-х рр. НЕП. Утворення СРСР. Перемога Й. Сталіна. Сталінський план «соціального будівництва»
Читати параграф 19.  
 
Політика прискореної індустріалізації і колективізації. Голодомори. Великі репресії 30-х рр.
11 клас – історія України
Культура в середині 60-х – 1980-х рр.
Читати і зробити конспект параграфів 21- 22.  Підготуватись до семінару!!
 
Діяльність українських дисидентів
 
Хімія
Клас
Тема
Завдання
Повітря. Кисень. Оксисен. Поширеність кисню у природі. Озон.
Закон збереження маси речовин.
 
(Тим, хто був відсутнім 26.01.2016 – проходили тему: «Масова частка елемента в складній речовині» - § 12)
§16, 14читати, письмово виконати № 122, 124, 126
 
 
 
§ 12 читати, письмово виконати № 94, 95
Загальні способи добування солей
§ 18 чит, виписати в зошит Схему 9 на стор 112, до кожного способу добування написати приклад (рівняння реакції) з тексту підручника. № 160а, 162а, 164
Метан, електронна та структурна формула, поширення в природі. Гомологи метану
§17 до стор 107, §18 (читати)
№ 159, 163, 164 (все письмово) + вивчити таб 1 на стор 114 (назву гомолога та хімічну формулу) – на 1-9 балів
№ 159, 163, 164, 171, 175( все письмово) + вивчити таб 1 на стор 114 (назву гомолога та хімічну формулу) + стор 117 «На дозвіллі» (проявіть творчість, виготовити можна з інших матеріалів) - на 10-12 балів
Хімічні властивості алканів
§17 зі стор 107 до стор 111, §19.
 на 1-7 балів – конспект параграфів,
на 8-9 балів – конспект + № 162 письмово,
на 10-12 балів – конспект + № 178, 179 (письмово)
10а
Фізичні та хімічні властивості металів
§17 повторити, 18 читати+конспект, №168, 170, 173
 
Математика
Клас
Тема
Завдання до виконання
5 клас
(матем)
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Читати п. 27,  № 754, 755, 757, 770 (п. 24 № 726, 727, 729,740) виконати
6 клас
(матем)
Додавання раціональних чисел
Читати П. 34 № 953, 955,957, 961, 963 виконати
7 клас
(алгебра)
Застосування різних способів розкладання мно­гочленів на множники
Читати П. 19, виконати № 720, 724, 728
Формули скороченого множення вчити - виконати
7 клас
(геометрія)
Сума кутів трикутника.
Конспект читати № 144, 197, 205
11 клас
(алгебра)
Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца
Властивості визначеного інтеграла. Означення визначеного інтеграла через інтегральні суми
Читати П. 21,  № 21.2, 21.4,21.9 виконати
11 клас
(геометрія)
Перерізи конуса площинами. Зрізаний конус
Читати П. 13,  № 574, 578 виконати
 
Українська мова та література, зарубіжна література
Четвер
Клас
Тема
Домашнє завдання
7 укр.літ
О.Стороженко. «Скарб». Засоби гумористичного у творі
с. 176-виписати засоби гумористичного у творі
9 укр.м
Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні
с. 145 – вивчити правила;
впр № 235 – письмово
7 укр. М
Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті
§23 – вивчити правила;
впр № 261-письмово
8 укр. М
Однорідні і неоднорідні означення
§ 23 – вивчити правила,
впр № 276 – письмово
8 укр.літ
Володимир Сосюра. «Сад»
с. 148-151 – читати,
Виписати, що символізує сад у поезії
П’ятниця
9 зар.л
Джордж Ноел Гордон Байрон. «Мазепа»
с. 260-270 – читати
7 зар.л
К. Симонов. «Жди мене»
Знати історію написання поезії; вивчити напам’ять вірш
8 зар. Л
Данте Аліг’єрі. «Нове життя»
с. 171-174 – читати, с. 174 – усно відповісти на питання
8 укр.м
Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами речення
§24 – вивчити правило, впр № 279 – письмово
7 укр. М
Правопис дієприслівників
§ 24, с. 149 – вивчити правило, впр № 265 – письмово
6 укр.мова
Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини
Вивчити правило
с. 127,128129,130, 132
Виконати впр. 274, 276, 281, 288
6
Укр..літ.
Емма Андрієвська. «Говорюща риба». Порушення питань моралі, дружби, сили слова.
Читати с.115-120
Питання 1,2 на с. 115 виконати.
 
Русский язык
5 класс - русский язык: урок 36 Произношение и написание сочетаний ча, ща, чу, щу, выучить правила, упр. 319
6 класс - русский язык: Текст. Подтемы текста. Главные и второстепенные части содержания текста § 43 выучить теоретический материал
6 клас - світова література: Дж.Лондон «Любов до життя»: біографія автора, читати, переказувати оповідання
7 класс - русский язык: Обособленные определения. Уточняющие члены предложения. Сравнительный оборот §37-41 выучить теоретический материал, упр.218, 224
 
 
 
 
27.01.2016