Ученикам

Домашние задания на 01.02.2016

2-А клас
Предмет
Дата
Тема
Завдання додому
Українська мова
01.02.16
Змінювання іменників за зразком «один – багато». Складання речень.
Впр. 288(2,3),  289(3), 291(1), 292(2,3), 295(1) – письмово,
впр. 290, 293, 294 – усно.
Літературне читання
01.02.16
Літературна казка у віршах «Безконечні казочки» 
М. Підігрянка.
с. 107-108, прочитати «Безконечні казочки», підготуватись до виразного читання.
Математика
01.02.16
Застосування таблиці множення числа 4 для розв’язування задач. Складання задач за малюнками.
Виконати № 610,611(2), 612, 613 – усно, № 611(1), 614, 615 – письмово.
3-А клас
Предмет
Дата
Тема
Завдання
Літературне читання
01.02.16.
Олександр Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив…»
Прочитати с. 102-103, ознайомитися з біографією поета; читати виразно вірш.
Природознавство
01.02.16.
Тварини. Різноманітність тварин.
с. 100-103, прочитати
Українська мова
01.02.16.
Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.
Впр. 284, усно виконати завдання; впр. 285 письмово виконати завдання; впр. 286, прочитати і виписати власні назви; впр. 287, письмово виконати завдання; на с. 120-121 вивчити правила.
Російська мова
01.02.16.
Сопоставляемпроизношение и написание звонких и глухих согласных.
Упр. 179, прочитать; упр. 180, устно проработать задания; упр. 181, письменно выполнить задания; упр. 182, прочитать; упр. 183, записать предложения.
4 клас
Предмет
Дата
Тема
Завдання
Лiт. чит
01.02
Iван Франко «Дрiмають села»
С. 91-92 прочитати, підготувати відповіді на питання с.92, вивчити напам’ ять
Рос. мова
01.02
Подбираем проверочные слова для обозначения безударных гласных в корне слова.
Списать текст на выбор, подчеркнуть слова с безударными гласными в корне слова, в скобках написать проверочные слова.
Матем.
01.02
Дiлення багатоцифрових часел на одноцифровi. Перевiрка дiення множенням. Ускладненiзадачi на зведення до одиницi.
Виконати № 655-654 усно, 657-662 письмово
 
Клас
Дата
Тема
Завдання до виконання
5 клас
 
01.02.16
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
За синім підручником
п. 27 (прочитати)
с. 220 № 2, 4, 5 (усно), №7 (письмово),
№ 758 (письмово)
За жовтим підручником
п. 24 (прочитати)
с. 220 № 710 (усно)
№ 729, 730 (письмово)
 
6 клас
 
01.02.16
Властивості додавання
п. 35 (прочитати)
с. 275 № 2, 3 (усно)
№ 974, 976 (письмово)
7 клас
(алгебра)
01.02.16
Розв'язування вправ на застосування перетворень виразів.
п. 19 (прочитати)
№ 729, 735 (письмово)
Формули скороченого множення вчити
11 клас
(алгебра)
01.02.16
Обчислення площ плоских фігур
п. 21 (прочитати)
№ 21.5, 21.4, 21.8 (1-6) (письмово)
Математика
 
Біологія
Клас
Дата
Тема
Завдання
10
01.02.16
Клітинний цикл еукаріотів. Механізм відтворення і загибелі клітин. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу
Читати п. 28, виконати питання 1-2 усно , питання 4 письмово
6
01.02.16
Запліднення у квіткових рослин
Повторити процес запилення (усно), описати процес запліднення у рослин (усно)
 
Основи здоров'я
5
01.02.16
Спілкування і здоров'я
П. 18 – прочитати, питання 3 - усно
 
Фізика
клас
дата
тема
завдання
7
01/02
Вага тіла. Невагомість.
Прочитати п.31,вивчити правила.
8
01/02
Розвязування задач за темою :
«Перетворення енергії. Закон
збереження енергії»
Повторити п.28-30
Вправа 30(1-5) письмово
 
9
01/02
Урок-повторення:
сила струму, напруга, опір, Закон Ома.
Повторити п.9-13
Вправа 11-15 стор. 135 (письмово)
 
10
01/02
Математичний маятник. Період коливання математичного маятника.
Прочитати п.40,вивчити формули,
Вправа 35(1-5) письмово
 
11
01/02
Розвязування задач за темою «Коливання і хвилі»
Повторити п.37
Вправа 1-2 стор. 207 (письмово)
 
 
Російська мова
клас
дата
тема
завдання
5
01/02
Произношение и написание слов с сочетаниями чк, чн, нч, нщ, щн, рщ,
урок 37 - выучить правила,
упр. 329 (письменно)
6
01/02
Повторение
повторить теоретический материал по темам «Предлоги», «Союзы», «Частицы», «Междометия
7
01/02
 
Читать §42,  выполнить упр.234 (письменно)
 
Зарубіжна література
6
01/02
Дж.Лондон «Любов до життя»
Прочитати повністю, знати зміст, дібрати цитати для характеристики головного героя  
 
Хімія. Захист Вітчизни.
Дата
Клас
Тема
Завдання
01.02
пн
11 - хімія
Етиленгліколь. Гліцерол. Фіз. та хім. Властивості. Отруйність спиртів, згубна дія на організм
§21 прочитати, виписати основні моменти, № 182-184
 
11-Захист Вітчизни
Транспортування пораненого в секторі укриття
За інтернет-джерелами ознайомитися з темою (виписати основні моменти)
 
10- Захист Вітчизни
Переломи кісток, їх класифікація. Ознаки переломів, перша допомога. Правила накладання транспортної та іммобілізуючої шини
За інтернет-джерелами ознайомитися з темою (виписати основні моменти)
 
 
 
 
 
 
 
01.02.2016