Ученикам

Домашние задания на 02.02.2016

2-клас
Предмет
Дата
Тема
Завдання  
Українська мова
02.02.16
Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей.
Виконати: впр. 296, 299, 302 – усно, впр. 297(1), 298 (2), 301 (1), 303 (2) – письмово, с. 114 – вивчити правило
Математика
02.02.16
Знаходження значень виразів на дві дії різного ступення. Задачі на дві дії, які містять табличні випадки множення числа 4.
Виконати: № 616, 617, 618, 620, 621 – письмово, № 619 – усно.
Природознавство
02.02.16
Птахи навесні.
с. 100- 102 прочитати, усно відповісти на питання, р.з.с. 36-37 опрацювати письмово.
Англійська мова
02.02.16
Літо. Літній відпочинок біля моря.
Р.з.с. 51-52, впр. 1 – вставити пропущені букви, з’єднати слово з малюнком, впр. 2 – знайти і з’єднати початок і кінець слів, записати їх на с. 52, впр. 3 – прочитати і вставити слова із рамки на місця пропусків.
Підручник с. 76-77 ( впр. 1 – прочитати і перекласти слова, вивчити напам’ять, впр. 2 – прочитати текст і перекласти, впр. 3 – вибрати правильний варіант відповіді, впр. 4 – дати відповіді на питання, впр. 5 – знайти в тексті впр. 2 с. 76 слова із літерою С, назвати літери в цих словах по порядку.
 
3-А клас
Предмет
Дата
Тема
Завдання
Російська мова
02.02.16.
Сопоставляем произношение и обозначение на письме согласных звуков. Читаем молча, составляем вопросы к тексту.
Выполнить: Упр. 184 устно, правильно произносим слова; упр. 185, составить устно возможные предложения; упр. 186, устно продолжить диалог; упр. 187, прочитать и составить вопросы к тексту; упр. 188, письменно выполнить задание.
Англійська  мова
02.02.16.
Зимові свята
Підручник: с. 80-81(впр.1, прочитати і перекласти вірш; впр. 2, прочитати і перекласти текст; впр. 3, прочитати речення і сказати «yes» або «no»; впр. 4, усно дати відповіді на питання)
Роб. зош.: с. 60-61 (впр. 1, написати слова зображених предметів; впр. 2, написати опис малюнку до впр. 1; впр. 3, переставити слова і утворити речення; впр. 4, вставити в текст слова із рамки)
 Математика
02.02.16.
Письмове віднімання трицифрових чисел. Види трикутників.
Виконати: № 632, усно розв’язати рівняння; № 634, письмово виконати завдання; № 635, усно розв’язати задачі, № 636, знайти периметри трикутників (письмово); № 638-639, розв’язати задачу (подібна № 640)
4-А клас
 Предмет
Дата
Тема
Завдання
Літературне читання
02.02
Iван Франко «Лисичка-кума»
С. 92-96 прочитати, вiдповiсти на питання
Укр. мова
02.02.
Уживання займенникiв з прийменниками. Форми займенникiв у 3-й особi однини i множини в Орудному вiдмiнку.
Впр. 251, 253 виконати усно; 252, 254, 255 – виконати письмово
Матем.
02.02
Дiлення багатоцифрових часел на одноцифровi, у випадку, коли частка мiстить у серединi нуль. Ускладненi задачi на зведення до одиницi.
Виконати: № 663, 665, 667 усно, 664-671 письмово
Я у свiтi
02.02
Турбота кожного про iсторичну i культурну спадщину.
С. 123-129 прочитати, вiдповiсти на питання
 
Українська мова
Клас
Дата
Тема
Завдання
5 клас
02.02.2016
Спрощення в групах приголосних
§ 26 (вивчити правила). Впр.293 (усно), впр. 294, 296 (письмово)
5 клас
02.02.2016
Спрощення в групах приголосних. Тренувальні вправи
§ 26 (повторити правила). Впр. 297, 298(письмово) + для високого рівня: в художньому тексті знайти і записати слова, в яких відбувається спрощення в групах приголосних (10-15)
6 клас
02.02.2016
Особливості Творення іменників. 
§ 24, вивчити правила на с.137, 138, 139; виконати письмово впр. 303, 304, 307
7 клас
02.02.2016
Дієприслівниковий зворот
Прочитати с. 145 – спираючись на приклади у правилах, дібрати власні
9 клас
02.02.2016
Кома і крапка з комою у безсполучниковому реченні
с. 145 – повторити правила,    впр. 232, 233 – письмово.
11 клас
02.02.2016
Пунктограми у складному реченні
§ 40 с.281-287 (вивчити правила). Впр.466, 471 (усно), впр. 468, 469 (письмово)
Українська література
Клас
Дата
Тема
Завдання
5 клас
01.02.2016
Олександр Олесь. Поезії «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород»
Прочитати поезії Олександра Олеся «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород».
6 клас
02.02.2016
В.Нестайко – відомий у світі український дитячий письменник. Пригодницький сюжет повісті «Тореадори з Васюківки»
Читати с. 122-134, підготувати усний переказ змісту; виконати питання для роботи вдома на с. 135 (питання 1,2,3)
7 клас
01.02.2016
О. Стороженко. «Скарб». Морально-етичні проблеми оповідання
с.175 - №4-8 – дати усну відповідь; №12 – коротка письмова відповідь.
8 клас
01.02
Володимир Сосюра. Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. Патріотичний пафос поезії «Любіть Україну!»
с. 151 – читати, с. 155 («Знайко»), №3 – дати письмову відповідь на запитання, с. 156 («Ерудит»), №2 – дати усну відповідь
9 клас
01.02
Микола Гоголь. Літературна діяльність письменника, її значення для української культури. Український фольклор – джерело творів митця з української тематики
с. 360 – дати усну відповідь на питання (Початковий та середній рівні)
02.02.
Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала». Зміст твору, мотиви, ідея.
с. 360, №8 – письмова розгорнута відповідь
10 клас
01.02.2016
Проза О.Кобилянської – найяскравіша модель раннього українського модернізму
Прочитати повість Ольги Кобилянської «Земля»
11 клас
01.02.2016
Олександр Довженко «Україна в огні»
Вивчити біографію письменника. Виписати в словник визначення «Кіноповість». Підготовити історичне повідомлення про події в Україні під час Другої світової війни
Зарубіжна література
Клас
Дата
Тема
Завдання
5 клас
02.02.2016
Марк Твен «Пригоди Тома Сойера». Провідні ідеї твору
Закінчити читати роман «Пригоди Тома Сойера». С.-179 (1-5 завдання – усно, 6 - письмово)
7 клас
02.02.2016
Олександр Грін. «Пурпурові вітрила»
с. 157-160 – читати; с. 259 – виписати ознаки феєрії та вивчити їх.
8 клас
01.02
Чи є Роланд ідеальним епічним героєм?
с. 170, №13 – дати письмову розгорнуту відповідь
9 клас
02.02.
Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета
 с. 258-268 – читати; знайти і виписати, хто такий «байронічний герой»
10 клас
01.02.2016
Загальнолюдське значення роману Л.Толстого «Анна Кареніна»
Написати твір на тему: «Загальнолюдське значення роману Л.Толстого «Анна Кареніна»
11клас
01.02.2016
Художнє осягання подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стоїцизм у романі Камю «Чума»
Прочитати і вивчити біографію Альберта Камю. Виписати в словник та вміти пояснювати такі визначення: екзистенціалізм, стоїцизм, абсурд. Прочитати 1-9 розділи роману «Чума».
Англійська мова
Клас
Дата
Тема
Завдання
5 клас
02.02.16
Святкуємо Різдво. Особливі традиції.
С. 116 (впр.1, прочитати і з’єднати вітання із малюнками; назвати свято до кожного вітання;
Remember– переписати і перекласти в зошит), с. 116-117 (впр.2, прочитати і перекласти текст), с. 117 (впр. 3, написати «True» або «False»), с. 117 (впр. 4, прочитати і перекласти), с. 118 (впр. 5, письмово дати відповіді на питання, використовуючи слова із рамки), с. 118, переписати таблицю (з перекладом) в зошит.
7 клас
02.02.2016
Охорона здоров’я. З історії виникнення медицини
Впр. 4, с. 58 
Впр. 4 а, с. 58.
11 клас
02.02.2016
 ENVIRONMENTAL PROBLEMS
 
Ex. 5, p. 145.
 ex. 2, p. 146
 
Біологія
7 клас
02.02.16
Дихання та газообмін у тварин.
У зошит виписати органи дихання у молюсків, земноводних і птахів.
11 клас
02.02.16
Екологічні чинники
П. 24 – прочитати, питання 4 , 5 – письмово.
6 клас
02.02.16
Будова насінини
Схематично зобразити у зошиті будову насінини та вивчити її.
8 клас
02.02.16
Різноманітність земноводних. Сезонні явища в житті земноводних
П. 39-40 повторити, звернути увагу на питання після параграфів (усно)
9 клас
02.02.16
Формування статевих ознак
П. 55- прочитати, питання 4 – письмово;
Основи здоровя
6 клас
02.02.16
Критичне мислення та вміння приймати рішення. Вплив реклами на рішення людини.
П. 17 – прочитати
 
Математика  
5 клас
02.02.2016
Доповнення правильного дробу до одиниці. (мішані числа)
За синім підручником
п. 29 (прочитати)
№ 773, 775, 777 (письмово)
За жовтим підручником
п. 24 (прочитати)
№ 743, 745, 747 (письмово)
 
6 клас
02.02. 2016
Властивості додавання.
п. 35 (прочитати)
№ 978, 981 (письмово)
7 клас
геометрія
02.02. 2016
Сума кутів трикутника.
Конспект читати
№ 146, 150, 155 (письмово)
11 клас
геометрія
02.02. 2016
Розв'язування задач
п. 13 (прочитати)
 № 576 (а), 579 (а)
 
Історія
Дата
Клас. Предмет
Тема
Завдання
02. 02
8 клас – історія України
Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського
Зробити письмово на окремому аркуші відповіді на питання (червоного кольору, а не зеленого!) 1, 2, 3, 6 на ст. 134. Питання 4, 5, 7 усно.
Читати параграф 20.
02. 02
10 клас – історія України
Узагальнення
Підготуватись до узагальнення по темі «Українська державність в 1917 – 1921 рр.» (вивчити конспект, починаючи з третього Універсалу ЦР).
Хімія, Захист Вітчизни
02.02
вт
11 - хімія
Фенол: склад, будова, властивості,застосування. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол
§22 прочитати, виписати основні моменти, № 190, 191, 193
02.02
вт
10-хімія
Лужні елементи: Натрій і Калій. Оксиди,гідроксиди, солі Натрію та Калію. Їх хім. властивості. Застосування найважливіших сполук натрію та Калію. Калійні добрива
§20 прочитати, виконати № 186, 187, 190, 193
02.02
вт
8-хімія
Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій. (Після опрацювання теми залиште 2-3 вільних аркуша)
§10 прочитати, виконати № 90, 91
02.02
вт
11 - екологія
Біогеохімічний цикл та його роль у функціонуванні та розвитку геосистем. Колообіг речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю
За інтернет-джерелами ознайомитися з темою (виписати основні моменти), особливу увагу звернути на виділену частину теми
02.02
вт
11-ЗВ
Надання допомоги в секторі укриття
За інтернет-джерелами ознайомитися з темою (виписати основні моменти)
 
02.02.2016