Ученикам

Домашние задания на 3-5 февраля

                                                                         2-Аклас
Предмет
Дата
Тема
Завдання додому
Літературне читання
03.02.16
Дива у садочку – зеленочку. «Бузинковий цар» Л.Костенко.
с. 109-110, прочитати «Бузинковий цар», усно відповісти на питання.
Математика
03.02.16
Таблиця ділення на 4,. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв’язування задач.
№ 622, 624 – усно, № 623, 625, 626, 627, 628 – письмово.
Російська мова
03.02.16
 Буква ь. Обозначение звуков [й'э], [й'о], [й'а], [й'у] после мягкого знака. Продолжение диалога.
с. 84-85 проработать устно, с.84 – выучить правило, упражнение 85 – письменно, р.т.с. 37.
Англійська мова
03.02.16
Осінь. Погода восени.
Р.з.с. 53 – впр. 1 – написати слова, які зображені на малюнку, переставивши букви місцями, з’єднати слово з малюнком, впр. 2 – написати за зразком заперечні речення.
Підручник с. 78-79, впр. 1 – прочитати і перекласти слова, вивчити напам’ять, впр. 2 – прочитати діалог і перекласти, впр. 3 – прочитати речення і дати відповідь «так» чи «ні».
Літературне читання
04.02.16
Кожен бачить те, що йому миліше. «Зайчаткова казочка» Ю.Ярмиш
с. 110-112 прочитати, усно відповісти на питання, усно опрацювати «Чи уважно ти читав?»
Російська мова
04.02.16
Буква ь. Роль м’якого знака в словах. Слова близкие по значению.
с. 86-87, проработать устно. С. 86 – списать пословицу, упр.87 – письменно, р.т.с. 38 – письменно.
Природознавство
04.02.16
Пора гніздування.
с. 102-105 прочитати, усно відповісти на питання, р.з.с. 37.
Українська мова
05.02.16
Велика буква у кличках тварин. Опис тварини.
Впр. 304,305,306 опрацювати письмово, с. 117 вивчити правило
Математика
05.02.16
Засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язанням.
№629 (1,2), 630, 631, 635, 636 – виконати письмово, №629 (3), 632, 633 – виконати усно, р.з.с. 59
Літературне читання
05.02.16
Радість розуміння. Вступ до теми «Оповідання про світ дитинства», «У привокзальному садку» В.Сухомлинський.
С. 113-115 прочитати, відповісти на питання, переказати.
 
3-А клас
Природознавство
03.02.16.
Комахи.
С. 103-106, прочитати
Математика
03.02.16.
Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.
№ 640, усно розібрати задачу; № 641, усно виконати завдання; № 642, знайти суму, записуючи доданки стовпчиком (письмово); № 643, письмово виконати завдання; № 645, розв’язати задачу письмово.
Українська мова
03.02.16.
Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників.
Впр. 288, письмово; впр. 290, прочитати, виписати слова з великої букви; впр. 291, письмово виконати завдання.
Літературне читання
03.02.16.
Олександр Олесь «Серед краси»
С. 103, вивчити напам’ять
Українська мова
04.02.16.
Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників.
Впр. 294, 297 – письмово;
впр. 295, 296 – усно.
Математика
04.02.16.
Письмове віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль.
№ 640, 641, 643, 644, 646, 647 – усно;
№ 642,645, 648 – письмово.
Англійська мова
04.02.16.
Свята України. Великдень.
 
Р.з.с. 63 впр.1 – переставити літери місцями, написати слова та з’єднати з малюнком, впр. 2 – написати запитання до відповідей.
Підручник с. 84-85 впр. 1 – прочитати слова та перекласти, вивчити їх напам’ять, впр.2 – прочитати, перекласти, впр. 3 – відповісти на питання.
Літературне читання
 
04.02.16.
«Дмитро Павличко» (про нього). Дмитро Павличко «Мрія»
С. 104 – ознайомитись з біографією поета; читати виразно вірш.
 
 
Літературне читання
05.02.16.
Дмитро Павличко «Гном»
С. 105 – читати виразно вірш.
Математика
05.02.16.
Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць більша за 10 одиниць або сума десятків більша за 10 десятків.
№ 649, 650, 652, 655 – усно;
№ 651, 653, 654, 656, 657 – письмово.
Я у світі
05.02.16
Не можна брати чуже
С. 90-91
4 клас
Укр. мова
03.02
Повторення й узагальнення вивченого про займенник.
Впр. 256, 258, 259, 260 - письмово
Матем.
03.02
Дiлення iменованих чисел. Ускладненi задачi на зведення до одиницi.
Виконати № 673, 676 усно, 672-680 письмово
04.02
Дiлення багатоцифрових часел на одноцифровi, що закiнчуються нулем. Ускладненi задачi на зведення до одиницi.
Виконати № 688, 690, 691, 693 - усно,
689, 682, 695, 696 - письмово
Природозн.
03.02
Форми земноi поверхнi Украiни i свого краю.
С. 103-106 прочитати, вiдповiсти на питання
04.02
Кориснi копалини, види.
С. 107-109 - читати
Англ. мова
03.02
Рiзноманiтнiсть подорожей .
С. 72-73 читати, знати новi слова, Ех.5,р.73 письмово
05.02
В аеропорту
Ех.5,р.75 письмово
Лiт.чит.
04.02
Iван Франко «Лисичка-кума»
Скласти план
05.02
Микола Олiйник. «Леся»
С. 97-100 - читати
Рос.мова
05.02
Подбираем проверочные слова для обозначения безударных гласных в корне слова. Читаем выразительно
Подготовится к выразительному чтению (5-7 стр.)
Англійська мова
5 клас
03.02.16
Улюблені свята
С. 120 (впр. 1, прослухати диск і відповісти на питання; впр. 2, виправити неправильні речення;
Vocabularybox– записати слова в словник з перекладом і вивчити), с. 122 (впр. 1, записати дати словами; впр. 2, переписати, з’єднавши назви свят з датами їх святкувань ), с. 123 (впр. 3, переписати, з’єднавши слова), с. 123-124 (впр. 4, прослухати текст з диску та прочитати його, перекласти усно )
03/02
11A
HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT RECYCLING?
 
ex. 3, p. 148.
ex. 4, p. 149.
03/02
6A
Food
Вивчити слова lesson 1-2
03/02
10A
Royal family
Unit 4 ex 4 (I- III)
03/02
8A
The Mystery of Music. Grammar Revision
Ех. 8, р. 92.
04/02
6A
Healthy     food
Make a list of your favourite food (5-6)
04/02
8A
Music Styles. Talking about Music
Ех. 9, р. 95.
04/02
9A
Animals in danger
Ex 6 p 116
04/02
11A
WHY DOESN’T THE EARTH FEEL WELL?
Make up your list of environmental problems. What are the worst of them?
ex. 4 (c), p. 150.
04/02
10A
Great Britain
P 174- 175 (b, c)
05/02
10A
Picturing Britain
4.3 translation
05/02
9A
Save our planet
Ex 6p 119
05/02
7A
Лікарські професії. Симптоми деяких хвороб
Впр 1, с. 60 
Впр. 4, с. 62
05/02
8A
Mass media
Abstract -My favourite jurnal
Біологія
7
03.02.16
Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров. Функції крові.
Повторити кровоносні системи ссавців і птахів . Виписати поняття : замкнена і незамкнена кровоносна система. Записати у зошит функції крові
5
03.02.16
Грунт. Його значення. Утворення грунту
П. 29 – прочитати, питання 1-3 усно.
9
03.02.16
Генетичне визначення статі
п.56 – прочитати, питання 4 - усно
 
 
 
 
Основи здоровя
8
03.02.16
Поняття про ІПСШ ( інфекції, що передаються статевим шляхом ). Шляхи зараження ІПСШ . Причини , умови розвитку і наслідки СНІДу.
Виписати у зошит шляхи зараження ІПСШ.
7
03.02.16
Розвиток інтелектуальних навичок
Записати у зошит пам'ятку «Як розвивати пам'ять» або (на вибір ) «Як розвивати увагу»
Українська мова
Клас
Дата
Тема
Завдання
5 клас
04.02.2016
Усний твір-опис предмета в художньому стилі
С.-91. Впр.155 (усно), впр.156(письмово)
5 клас
05.02.2016
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично)
§ 27 (вивчити правила). Впр. 302, 303, 307, 316, 320(письмово)
6 клас
03.02.16
Написання НЕ з іменниками
§ 24 , вивчити правила на с. 135, виконати впр.296 (письмово), 301 (письмово)
05.02.16
Написання та відмінювання імен по батькові
§ 25, вивчити правила на с. 140,141; виконати впр. 314, 317
9 клас
04.02
Двокрапка в безсполучниковому складному реченні
с. 149 – вивчити правила;
впр. 240, 242 – письмово.
7 клас
04.02
Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 25 – вивчити правила, впр 276 – письмово.
05.02
Розряди прислівників
с. 155 – вивчити правила, 279 – письмово.
8 клас
 
04.02
Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту
с. 44-46 – читати, впр. 50 – письмово
05.02
Двокрапка і тире при узагальню вальних словах у реченнях із однорідними членами речення
§ 24 – повторити правила; впр. 282, 283 – письмово
10 клас
 
04.02.2016
Наукова і ділова лексика
§ 10  (вивчити правила). Впр.178 (усно), впр. 179, 180,183, 184 (письмово)
05.02.2016
Професійно-виробнича лексика
§ 10  (вивчити правила). Впр.186, 190 (письмово)
11 клас
04.02.2016
Пунктограми у складному реченні
§ 35  (вивчити правила). Впр.408, 410, 411, 415 (письмово)
Українська література
7 клас
04.02
Б. Лепкий «Мишка»
с. 178-179- прочитати біографію; с.183-185 – прочитати, уміти переказувати.
5 клас
05.02.2016
Олександр Олесь. «Княжа Україна »
Знайти в інтернеті та прочитати  твір Олександра Олеся «Княжа Україна»
6 клас
03.02.2016
Робота зі змістом повісті Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки»
Прочитати с. 135-153, знати зміст повісті; підготувати усний переказ уривка, який сподобався.
8 клас
04.02
Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші «Тиха елегія»
с. 167-168- прочитати біографію, с.168-169- вміти виразно читати вірш, с. 171 «Ерудит» №3 – дати письмову відповідь.
10 клас
04.02.2016
О.Кобилянська. «Земля». Сюжет твору.
Прочитати повість Ольги Кобилянської «Земля»
11 клас
04.02.2016
Олександр Довженко «Зачарована Десна». Автобіографічність твору
Прочитати кіноповість «Зачарована Десна»
Зарубіжна література
5 клас
05.02.2016
Марк Твен «Пригоди Тома Сойера». Порівняльна характеристика героїв
Зробити порівняльну характеристику Тома і Гекльберрі Фінна
6 клас
05.02.16
В.Короленко «Сліпий музикант», біографія автора.
Прочитати повість. Дібрати цитати для характеристики образу Петра Попельського (письмово)
7 клас
05.02
Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Едгар Аллан По. «Золотий жук»
с. 169-171 – читати, виписати визначення «детективу»; с. 172-174 – прочитати.
8 клас
05.02
Данте Аліг’єрі. «Божественна комедія»
с. 174-183 – читати, вміти коментувати
9 клас
05.02
Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи
Дочитати твір;
скласти 4 запитання за змістом (письмово)
10 клас
05.02.2016
А.П.Чехов. «Людина у футлярі», «Скрипка Ротшильда»
Вивчити біографію письменника. Прочитати оповідання «Людина у футлярі», «Скрипка Ротшильда»
11клас
04.02.2016
Проблема вибору людини в межовій ситуації в романі Камю «Чума»
Прочитати роман «Чума».
Історія
03. 02
6 клас – історія
Розквіт і занепад Афін
Читати параграфи 33 - 34. Зробити конспект. Конспект вивчити!!!
https://www.youtube.com/watch?v=qpTMawaIGjs
03. 02
8 клас – історія Всесвітня
Московська держава у 17 ст.
Надішліть мені ваші групові презентації (виступи переносимо на наступний раз). Читати параграф 17. Зробити конспект і контурну карту.
03. 02
10 клас – історія Всесвітня
Узагальнення
Читати параграф 12. Зробити конспект.
03. 02
11 клас – історія України
Узагальнення
Готуватися до семінару!!
03. 02
11 клас - Всесвітня
Від «перебудови» до розпаду СРСР (1985 – 1991 рр.)
Читати параграф 16. Зробити конспект.
05. 02
6 клас – історія
Господарство і повсякденне життя у Стародавній Греції
Читати параграф 34. Письмово відповісти на питання 1-4 після параграфу (с. 170). Конспект вивчити!!!
 
05. 02
10 клас – історія Всесвітня
Листопадова революція та встановлення Веймарської республіки в Німеччині
Читати параграф 12. Зробити конспект.
 
Математика
5 клас
 
04.02.16
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.
Доповнення правильного дробу до одиниці.
За синім підручником
п. 29 (прочитати)
№ 782, 786 (письмово)
За жовтим підручником
п. 26 (прочитати)
№ 752, 756 (письмово)
6 клас
 
04.02.16
Віднімання раціональних чисел
п. 36 (прочитати)
№ 995, 998 (письмово)
7 клас
(геометрія)
04.02.16
Зовнішній кут трикутника
п. 16 (прочитати)
 
№ 359, 365 (письмово)
11 клас
(алгебра)
04.02.16
Розв'язування вправ на знаходження визначе­них інтегралів
п. 21 (прочитати)
№ 21.8 (7-12), 21.10 (1-5) (письмово)
11 клас
(геометрія)
05.02.16
Куля і сфера. Перерізи кулі
площиною
п. 14.1 (прочитати)
№ 600 (а), 602 (б,в)
Математика
9 клас
Геометрія
П.14 № 469,473
П.15 № 532,544
9 клас
Алгебра
Стр. 138 № 464
Стр.149 тест № 3 завд. 11-18
8 клас
Геометрія
П.19 стр.142 № 648,653
П.20 стр. 148 № 667,670
8 клас
Алгебра
П.13 стр. 108 № 428,432,437
П.14 стр. 119 № 454
10 клас
Геометрія
П.9 стр. 114 № 321,323
П.10 стр.126 № 360,362
 
Фізика
8
03/02
Машини і механізми ККД. «Золоте» правило механіки.
Прочитати п.31-32
Вправа 31(1-5) письмово
 
7
05/02
Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.
Прочитати п.35, вивчити формули.
9
03/02
Урок-повторення:
Види зєднання провідників
 
Повторити п 14
Прочитати статтю на стор. 136-137
 
10
 
03/02
Пружинний маятник. Період коливання пружинного маятника.
Повторити п.40
Прочитати п.41
Вправа 36(1-4) письмово
 
05/02
Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху.
Прочитати п.42-44
Вправа 37(1-3) письмово
 
11
03/02
Узагальнення теми «Коливання і хвилі»
Повторити п.26-36
Виписати формули з поясненням.
 
05/02
Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла.
Прочитати п.38
Підготувати доповіді за темою (за бажанням)
 
Біологія
8
05.02.16
Роль земноводних у природі. Охорона земноводних
П. 40 – повторити, с.173 – 174 - усно
9
05.02.16
Постембріональний розвиток людини
П. 58 – зробити конспект у вигляді таблиці
5
05.02.16
Властивості грунту. Утворення грунту
П. 30 – прочитати , питання 1-3 (усно)
 
Русский язык
5 класс
04.02.16
Урок 38 Произношение, написание и сопоставление сочетаний пя-пья, мя-мья, вя-вья, пё-пьё, мё-мьё, вё-вьё, бё-бьё, выучить правила
Выполнить письменно упр. 337
6 класс
04.02.16
Повторение теоретического материала по темам «Предлоги», «Союзы», «Частицы», «Междометия»
Повторить правила, подготовиться к контрольной работе
 
 
Повторить теоретический материал
Выполнить письменно упр.219
Хімія
03.02
ср
8-хімія
Будова атома. Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів
§20 прочитати, виписати головне, № 184, 187
 
 
9-хімія
Етилен і ацетилен. (Молекулярні та структурні формули). Фіз.властивості. Хімічні властивості алкенів та алкінів
§§20,22 читати,виписати головне, № 185 усно, № 186, 187, 200, письмово; 199а-спробувати вирішити
04.02
чт
7-хімія
Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.
 
 
Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу
§14 виписати головне, № 106,107
 
§17 прочитати, виписати приклади (рівняння реакцій) добування кисню. Виписати визначення реакції розкладу та виписати до неї приклад
 
9-хімія
Поняття про полімери на прикладі поліетилену
§21, виписати головне, № 193,194, прочитати інформацію після параграфа
 
10-ЗВ
Способи та правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях
За інтернет-джерелами ознайомитися з темою (виписати основні моменти)
 
03.02.2016