Шкільна мережа

Про переведення учнів 9-А класу

Протокол (витяг)
засідання педагогічної ради
Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
 «Початок мудрості» Харківської області
 
від   08.06.2016 року                                                                                                               № 7
 
Голова: Горяєва О.В.
Секретар: Єрьоменко К.О.
 
Присутні: всього 27 членів педагогічної ради,
присутніх 20 осіб (список додається)
Відсутні: 2 вчителя-сумісника, 4 педагога у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, 1 вчитель (за хворобою)
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1.     Про переведення із основної школи учнів 9-А класу до 10-го класу.
(Доповідач Горяєва О.В.)
 
1.СЛУХАЛИ:
 
Горяєву О.В., директора школи, яка ознайомила присутніх з Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369.
Виступила Соловей М.М., класний керівник 9-А класу, яка повідомила присутнім, що на початок року навчалось – 14 учнів, прибуло за рік – 1 учень, вибуло за рік – 1 учень, на кінець року навчалось – 14 учнів. Всі учні засвоїли програму 9-го класу та атестовані.
Виступила Єгорова О.А., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка ознайомила присутніх із результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів 9-А класу з трьох предметів (українська мова, математика, біологія).
ПОСТАНОВИЛИ:
 
1.1. Відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015и № 762, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, на підставі результатів річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації  перевести до наступного, 10-го класу, 14 учнів 9-А класу:
 1. Бездушну Альбіну Тарасівну
2. Буряківського Владислава Євгеновича
3. Галєту Марину Євгеніївну
4. Кіма Артура Яновича
5. Кожухаря Дмитра Дмитровича
6. Кутька Владислава Вікторовича
7. Лєскову Євгенію Сергіївну
8. Лісну Софію Ігорівну
9. Птушко Каріну Титівну
10. Стешенка Владислава Ігоровича
11. Ткача Данила Павловича
12. Ткаченка Данила Вікторовича
13. Ткаченка Микиту Вікторовича
14. Харченко Оксану Олегівну
1.2. Вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту на урочистостях 09.06.2016.
1.3.             Заступнику директора з навчально-виховної роботи Єгорової О.А. внести відповідні записи до алфавітної книги запису учнів.
                                                                                                                                   До 10.06.2016
Голова педагогічної ради                                                 О.В.Горяєва
 
Секретар                                                                             К.О.Єрьоменко   
 
08.06.2016