Учням

Про реферати (письмові роботи, доповіді) в школі «Початок мудрості»

1) Проблема

A. Учні не використовують бібліотечний фонд, не вміють працювати з книгою, словником, довідником
B. Офісний комп’ютер перевантажено через пошук матеріалів для рефератів в Інтернеті
C. Реферати готуються без власної думки автора, без міркування над змістом і висновків з прочитаного

2) Вирішення

A. Звуження кола питань для рефератів (щоб вистачало бібліотечного фонду)
B. Придбання за рахунок школи додаткової літератури для підготовки доповідей (енциклопедій тощо)
C. Мінімізація обсягу рефератів (письмових робіт, доповідей) – не більше 1-2 сторінки рукописного тексту (мета – виділення головного, найсуттєвішого, що може бути представлено перед класом впродовж 5 хвилин)
D. Час на підготовку – тиждень (реферати задаються заздалегідь, з урахуванням часу, потрібного на підготовку)
E. Для організації процесу підготовки до написання рефератів учителі вивчають (повторюють, закріплюють) разом з учнями алгоритми «Як готувати реферат?» тощо

14.12.2009